Çalışma Alanlarımız

Size Uygun Bir Hizmet ile Alakalı Olarak Bizimle İletisime Geçebilirsiniz.

 

Muhasebe ve

Mali Müşavirlik

Muhasebe ve

Mali Müşavirlik

KOSGEB Danışmanlığı

ve 

Planlaması

KOSGEB Danışmanlığı

ve 

Planlaması

kosgeb destekeleri.png

Yönetim

Danışmanlığı

Yönetim

Danışmanlığı

Firma Bölünme ve 

Birleşmeleri

Firma Bölünme ve

Birleşmeleri

Vergi Danışmanlığı

Vergi Danışmanlığı

 
MUHASEBE
&
MALİ
MÜŞAVİRLİK
 • Muhasebe Kayıtlarının Tutulması ve Yasal Defterlere Aktarılması

 • Vergi Danışmanlığı (Gerçek ve Tüzel Kişiler İçin)

 • Vergi Beyannamelerinin Hazırlanması

 • e-Defter, e-Fatura ve diğer benzer uygulamalarda destek hizmetler

 • Sosyal Güvenlik Kanunu ve İş Kanunu Danışmanlığı

 • KDV İadelerinin Hazırlanması

 
 • KOSGEB Destekleri KOSGEB’in desteklediği sektörlerde  faaliyet gösteren KOBİ’lere ve kendi işini kurmak isteyen girişimcilere  verilmektedir. İşletmelerin KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler), olarak kabul edilmeleri  için yıllık 250 kişiden az işçi istihdam etmeleri ve yıllık mali bilançosu 40.000.000 (kırkmilyon) TL’yi aşmaması gerekmektedir. KOBİ’ler kendi içlerinde mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılmaktadır.

kosgeb destekeleri.png
 
KOSGEB Danışmanlık ve Planlama
 
 
YÖNETİM
DANIŞMANLIĞI
 • Muhasebe Sisteminin Kurulması ve Kontrol Edilmesi,

 • Süreçlerin Denetimi ve Sistem Analizi,  

 • Yönetici ve Personel Eğitimi,  

 • Mali Analiz ve Raporlama ,

 • Maliyet Sistemi kurulması,  

 • Bütçe uygulamaları

 
 • Firmanızın bölünme ve birleşme aşamalarını 

 • Bu aşamalardaki kolaylık ve zorlukları birlikte planlayarak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilirsiniz.

 
FİRMA
BÖLÜNME ve BİRLEŞMELERİ
 
VERGİ
DANIŞMANLIĞI
 • Yerel ve uluslararası kurumlar vergisi ve gelir vergisi,

 • Vergi stopajı, 

 • Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, damga vergisi, BSMV ve KKDF gibi işlem üzerinden alınan vergiler,

 • Veraset ve intikal vergisi ve emlak vergisi gibi servet üzerinden alınan vergiler,

 • Uluslararası vergi anlaşmaları, 

 • Yatırım teşvikleri,

 • Dönem sonu envanter işlemleri ve kapanış işlemlerine özel danışmanlık hizmetleri,

 • Vergi planlaması, şirket yapılandırmaları.